Ngày 17 tháng 6 tại Kyiv đã diễn ra Diễu hành LGBT (Kyiv-Pride) với  khoảng 3 ngàn người tham gia – phong trào những người đồng tính đòi bình đẳng giới.

Theo thông tin của báo “Strana”, trước cuộc diễu hành một nhóm những người bảo vệ giá trị gia đình truyền thống và thiên chúa giáo đã chặn diễu hành và xảy ra xung đột với cảnh sát.

video >>

nguồn: Fakty, lb, obozrevatel

»Cùng chủ đề