Tại thủ đô Kyiv, Ukraina, ngày 26 tháng 9 đã diễn ra cuộc Diễu hành áo thêu quần chúng lần thứ 16. Cuộc diễu hành diễn ra trên các đường phố chính của thủ đô với những đoàn người mực áo thêu truyền thống và những bài ca dân tộc. Trong khuôn khổ chương trình còn có quyền góp tiền ủng hộ quân đội dưới khẩu hiệu “Món quà cho người lính” theo đó dân chúng đã mang tới quà, thực phẩm và đồ dùng cá nhân giử tạng các chiến sỹ ngoài mặt trận miền đông đất nước.

Nguồn: “LB.ua”

 

»Cùng chủ đề