Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ukraina tại thủ đô kiev thành công tốt đẹp

Quan hệ Việt Nam –Ukraina trong giai đoan mới là chủ đề của diễn đàn vào ngày 11-10-2017 tại thủ đô Kiev, trên … Đọc tiếp Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ukraina tại thủ đô kiev thành công tốt đẹp