Số dân Ukraina theo dữ liệu tới ngày 1 tháng 12 năm 2017 là 42 403 027 người. Cơ quan cục thống kê nhà nước Ukraina thông báo.

Theo dữ liệu công bố, số người nhiều hơn cả sống ở tỉnh Donetsk – 4 202 802 người và tỉnh Dnipro – 3 233 006 người, đồng thời cả ở Kyiv – 2 933 537 người.

Theo thông tin của Cục thống kê, các dữ liệu nói trên không có số dân bán đảo Crimea (gồm cộng hòa tự trị Crimea và tp Sevastopol).

Nguồn: sharij.net

»Cùng chủ đề