Tại phiên họp thường kỳ của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 73 đã thông qua Nghị quyết về tình hình nhân quyền trên bán đảo Crimea bao gồm cộng hòa tự trị Crimea và tp Sevastopol của Ukraina.

Dự án Nghị quyết được 70 quốc gia ủng hộ, 26 quốc gia phản đối, 76 quốc gia bỏ phiếu trắng, TTX UNN đưa tin. >>УНН.
Như vậy đã 2 năm liên tục LHQ lên án cuộc xâm lược Nga chống Ukraina ở Crimea và đòi Kremlin bảo đảm nhân quyền trên bán đảo bị thôn tính.
Điều đặc biệt của Nghị quyết này là ở chỗ:
khẳng định sự tồn tại sự ung đột vũ trang giữa Ukraina và Nga, xem sự thôn tính bán đảo như là xung đột vũ trang;
kêu gọi Nga thực hiện quyết định của tòa án quốc tế;
lên án thực tiễn của LB Nga áp dụng tư pháp chống lại người Crimea;
lên án không cho tiếp cận của Phái bộ LHQ tới bán đảo Crimea và đòi chính quyền Nga cấp ủy quyền cho phái bộ tới bán đảo Crimea;
đánh giá những thành tựu của Ukraina trong đơn giản hóa sự tiếp cận của các nhà báo và các quan sát viên quốc tế tới Crimea.

Lưu ý rằng, ngày 14 tháng 11 năm 2017 Ủy ban số 3 của ĐHĐ Liên hợp quốc lần thứ 72 đã thông qua Nghị quyết “Các điều khoản về nhân quyền tại Cộng hòa tự trị Crimea và tp Sevastopol.
Bốn mươi hai quốc gia khác nhau là đồng tác giả của tài liệu này. Cho dù có áp lực rất lớn vẫn có 71 quốc gia bỏ phiếu thông qua, 25 quốc gia phản đối và 77 quốc gia bỏ phiếu trắng.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề