Điều tra xã hội học của Viện xã hội học quốc tế ở Kyiv cho thấy có 56% người được hỏi là nhân thân của các tử sỹ cho rằng xung đột vũ trang ở miền đông thực chất là cuộc chiến tranh giữa Ukraina và LB Nga. Đồng thời 4% số người được hỏi đã gọi cuộc chiến tranh ở Donbass là nội chiến.

Có 81% nhân thân liệt sỹ ủng hộ sự trở về của Donbass, chỉ có 9% ủng hộ bỏ rơi Donbass.

Số người khẳng định xng đột quân sự là cuộc chiến tranh phân bổ theo lãnh thổ như sau: miền tây và miền trung – 57%, ở miền nam – 54%, còn ở miền đông – 51%, ở Kyiv – 49%.

18% ủng hộ khả năng lấy lại Donbass bằng vũ lực, trong khi đó 65% cho rằng lấy lại Donbass bằng điều tiết hòa bình sẽ có hiệu quả hơn.

Nguồn: Politeka

»Cùng chủ đề