Vào giữa mùa du lịch năm nay đã có trên 1 triệu khách tới tp Odessa, vượt ngưỡng kế hoạch. Chủ tịch UBHC tỉnh Saakasvili viết thông báo trên trang F.

“Chúng tôi đã hứa năm 2016 có 1 triệu khách du lịch thì tới thời điểm này đã có trên 1 triệu khách du lịch. Mùa nghỉ hãy còn đỉnh điểm nhưng lời hứa đã được thực hiện. Chúng tôi đã làm cho Odessa trở nên hấp dẫn hơn đối với cả Ukraina, nhưng chúng tôi chưa dừng lại ở đó và đã bắt đầu công việc chuẩn bị quy mô cho mua sau”, – Saakasvili viết.

Trước đó chúng tôi đã kể về việc ở Odessa số lượng người về nghỉ gia tăng mạnh.

Nguồn: Odessalife

»Cùng chủ đề