Quỹ tiền tệ quốc tế nói về dự luật của tổng thống về tòa án chống tham nhũng và đây là một tin xấu liên quan tới tín dụng cấp cho Ukraina.

“IMF phê phán dự luật về tòa án chống tham nhũng do nó không tương thích với các nghĩa vụ mà Kyiv nhận trước Quỹ IMF theo chương trình hợp tác. Đây là những tin xấu để phịc hồi việc cấp tín dụng cho Ukraina từ phía IMF”, – ông Pifer nhận xét.

Như đã biết ngày 15 tháng 1 báo “Sự thật Châu Âu” đã thông báo rằng trong công văn của người đứng đầu cơ quan đại diện của IMF ở Ukraina Roden gửi người đứng đầu BHC phủ tổng thống Ukrauna Igor Rainin đã chính thức thông báo chính quyền Ukraina về việc thông qua dự luật tổng thống về tòa án chống tham nhũng như phiên bản vừa đề xuất đồng nghĩa với việc Kyiv vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận với IMF.

Ngài cựu đại sứ Mỹ gọi đây là một tin xấu.

Trong khi đó phía phủ tổng thống nói dự luật này được thảo ra trên nền tảng của Hiến Pháp Ukraina và tương thích với các khuyến nghị của Ủy ban Venice.

Ngoài ra, phía phủ tống thống nhấn mạnh rằng Tổng thống Poroshenko nhiều lần nhấn mạnh có ý chí chính trị để thiết lập tòa án độc lập chống tham nhũng.

Lưu ý rằng, chương trình hợp tác mở rộng giữa Ukraina và IMF tiên liệu tín dụng 17,5 tỉ đô la trong 4 năm cấp cho Ukraina. Ukraina đã nhận tất cả 8,7 tỉ đô la. Việc chuyển ngân tiếp theo bị đình chỉ do những đòi hỏi cải cách của IMF chưa được thực hiện đầy đủ.

Theo thông tin từ Quỹ IMF chính phủ Ukraina cần điều chính giá khí đốt trong nước tới mức nhập khẩu bình đẳng, điều mà sẽ khuyến khích phát triển thị trường khi đốt tự do và khuyến khích người tiêu dùng sr dụng tiết kiệm nguồn năng lượng.

Ngoài ra, việc chuyển ngân tiếp theo phụ thuộc vào việc thông qua luật pháp về tư nhân hóa và tòa án chống tham nhũng. IMF cho tới giờ đánh giá cải cách chế độ hưu đã được thông qua vì có quy phạm khuyến khích người lao động nghỉ hưu muộn hơn.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề