Đại hội đồng nhà nước Cu Ba đã bầu người lãnh đạo nhà nước là ông Miguel Diaz-Canel, một người từng giữ chức vụ phó chủ tịch thứ nhất, báo Meduza đưa tin. >>Медуза.

Đại hội đồng nhà nước Cu Ba đã bầu người lãnh đạo nhà nước là ông Miguel Diaz-Canel, một người từng giữ chức vụ phó chủ tịch thứ nhất, báo Meduza đưa tin. >>Медуза.

Ông Raul Castro từng lãnh đạo đất nước Cu Ba 12 năm. Tiếp theo ông vẫn giữ chức vụ chủ tịch đảng cộng sản Cu Ba.

Ông Diaz Canel từng là ứng viên duy nhất cho chức vụ chủ tịch Cu Ba. Có 603 trên 605 phiếu bầu ủng hộ ông làm chủ tịch Cu Ba.

Ông Raul Castro là em trai ruột của cựu chủ tịch Cu Ba Fidel. Ông nổi tiếng bởi quyết định cho các công dân Cu Ba sử dụng thiết bị điện và một số hàng hóa khác mà trước đó có hệ thống đặc biệt kiểm soát tiêu dùng. Ông cũng nổi tiếng bởi cho phép công dân thường của Cu Ba sử dụng điện thoại di động.

Sau khi ông Raul Castro lên nắm quyền thì quan hệ giữa Cu Ba và Mỹ đã có khởi động lại.

Từ cách mạng năm 1959 ông Diaz Canel là người lãnh đạo đầu tiên không có liên quan tới anh em nhà Fidel Castro.

Ở Cu Ba chức vụ chủ tịch Hội đồng nhà nước và chủ tịch Hội đồng bộ trưởng là kiêm nhiệm (một người giữ).

Cựu chủ tịch Fidel Castro qua đời vào tháng 11 năm 2016.

Trước đó đã có thông báo Hội đồng nhà nước của chính quyền nhân dân Cu Ba đã thông qua quyết định đồng ý cho ông Raul Castro từ chức.

 

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề