Trong năm 2018 các công ty Cyprus đã rút vốn khỏi nước Nga với số vốn rút kỷ lục từ trước tới nay – 10,3 tỉ đô la. Đây là con số lớn nhất trong 12
năm qua, báo “The Bell” đưa tin. >>The Bell.

Tờ báo nhấn mạnh rằng, việc suy giảm đầu tư trực tiếp của Cyprus vào kinh tế nước Nga có nghĩa là tiền từ nước Nga được đưa vào các lãnh thổ phi thuế quan như Cyprus đang giảm dần…, cho dù là các khoản thanh toán vẫn được tiếp tục. 

Khối lượng đầu tư vào Nga từ phía các Cty Cyprus trước hết là do giảm
sự tham gia của vốn Nga trong các công ty.

Số vốn ra đi bao gồm một số thành phần: thứ nhất đó là suy giảm sự tham gia của vốn Nga đạt kỷ lục trong năm 2018 – 13,9 tỉ đô la; thứ 2 là tái đầu tư trở lại chỉ đạt mức nhỏ – 5 tỉ đô la; thứ ba đó là  việc sử dụng tiền ở Cyprus để mua nợ giảm, thấp hơn mức bán – số dư nợ là 1,4 tỉ đô la.

Đồng thời với suy giảm đầu tư từ Cyprus, tiền đầu tư cũng ra khỏi Nga
tới một số tài phán khác để lập nên những Cty offshore khác: 

 • Hà Lan: +7,9 tỉ đô
  la;
 • Anh: + 2,5 tỉ đô la;
 • Thụy Sỹ: + 1,7 tỉ đô
  la;
 • Quần đảo phi thuế
  quan của Anh Virginia: + 1,t tỉ đô la;
 • Pháp: + 1,1 tỉ đô la;
 • Bahama: + 923 trueeyh
  đô la;
 • Bermuda: – 814 triệu
  đô la.

Các dữ liệu trên đây được Ngân hàng trung ương Nga khẳng định, tờ
báo cho biết.

Nó cho thấy về cơ bản tiền được chuyển vào “Châu Âu già nua”, còn các khu phi thuế quan truyền thống như Cyprus có xu hướng giảm…

Theo báo RBC, vốn ra đi một cách nghiêm túc khỏi Nga trước đây là vào năm 2015. >>РБК. Khi đó vốn đầu tư giảm 7,1 tỉ đô la, sau đó mức suy giảm chậm lại, xuống mức 436 triệu đô la vào năm 2016.

Vào cuối hè năm 2018 trên các tài khoản ký quỹ ở Cyprus của các
khách hàng Nga có tổng giá trị là 3 tỉ euro. Trong 6 năm trước đó các cty,
không kể cá thể, giữ tiền ký quỹ trên các quỹ ở Cyprus tổng số là 19 tỉ đô la.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề