Lãnh đạo cộng đồng người tác-ta Crimea Mejlis kêu gọi những người tác-ta Crimea đang sống trên bán đảo sang lãnh thổ do Kyiv kiểm soát để bỏ phiếu cho ứng viên và là tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraina năm 2019.

Các điểm bỏ phiếu dành cho những người đang sống trên bán đảo được mở tại các tỉnh giáp ranh với bán đảo Crimea.

Ngoài ra, Mejlis quyết định ủng hộ tổng thống hiện nay Petro Poroshenko trong cuộc bầu cử tổng thống mới mà theo các dữ liệu điều tra xã hội học hiện nay nằm trong số ba ứng viên có cảm tình nhất của cử tri.

Người lãnh đạo cộng đồng tác-ta Refat Chubarov công bố quyết định này của Mejlis.

Ông Chubarov cũng thông báo rằng, sau khi ông Porohenko đăng ký chính thức ứng viên thì Mejlis đã thông qua quyết định ủng hộ Poroshenko trong cuộc bầu cử và gửi quyết định đó tới các tổ chức thành viên.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề