Người đứng đầu Hội đồng tư pháp tối cao Ukraina Igor Benedisyuk tuyên bố.

“Đỉnh điểm đạt được số lượng thẩm phán bị sa thải là ngay trước khi có sự thay đổi Hiến pháp. Điều này nói riêng liên quan tới sự thay đổi luật pháp về tính số năm công tác của thẩm phán.

Trong năm ngoái trong nước có 7 tòa án không có thẩm phán nào để thực hiện quyền hạn xét xử. Hiện tại tình hình khó khăn chỉ còn ở hai tòa án. Chúng tôi (Hội đồng tư pháp) mỗi phiên họp đều đề cử thẩm phán vào các tòa án, những nơi còn thiếu thẩm phán. Đây là ưu tiên của chúng tôi. Tới ngày hôm nay ở trong nước có 91 tòa còn thiếu số thẩm phán cỡ 50% trở lên”, – chủ tịch HĐ tư pháp tối cao cho biết.

Ông Benedisyuk đồng thời lưu ý rằng, vào đầu tháng 4 tổng thống đã cử 113 thẩm phán vô thời thời hạn (suốt đời, -nd) theo đề xuất của Hội đồng. Vào tháng 4 có thêm 13 đề xuất như thế đã chuyển cho tổng thống phê chuẩn.

Ngoài ra, HĐ tư pháp tối cao bắt đầu áp dụng lộ trình chuyển thẩm phán từ toàn án này sang tòa án khác. Chẳng hạn, trong thời gian phiên họp ngày 13 tháng 4 HĐ đã ủng hộ đề nghị của ủy ban chuyên môn tối cao của các thẩm phán về chuyển công tác 5 thấm phán sang tòa án khác cùng cấp và cùng chuyên ngành. Nói chung dự định sẽ chuyển khoảng 500-600 thẩm phán tới các tòa có tình trạng thiếu thẩm phán và cán bộ. Trước hết điều này liên quan tới tỉnh Donetsk và Lugansk.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề