Cục di trú nhà nước Ukraina thừa nhận 452 hộ chiếu công dân là không có hiệu lực để đi ra nước ngoài. TTX UNN đã nhận được con số thông kê của năm 2016-2017 từ Cục di trú nhà nước. >>УНН.

Trong năm 2016 các cơ quan di trú tại các địa phương đã thừa nhận cấp hộ chiếu với những vi phạm thủ tục là 238 hộ chiếu xuất ngoại, trong năm 2017 – 214 hộ chiếu.

Trong tháng 1-3 năm nay đã phát hiện 36 trường hợp cấp hộ chiếu có vi phạm các đòi hỏi của luật pháp.

Đồng thời trong năm 2016 đã cấp 287 hộ chiếu công dân có vi phạm, còn trong năm 2017 – 162 hộ chiếu cuốn và 6 hộ chiếu ID.

Kể từ đầu năm nay Cục di trú đã thừa nhận 59 hộ chiếu công dân không có hiệu lực và 15 tài liệu dưới dạng thẻ ID không hợp lệ.

Cho tới nay tất cả đã làm 4 triệu hộ chiếu trắc sinh học để công dân đi ra nước ngoài.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề