Cơ quan công tố Ukraina kể từ ngày 21 tháng 11 sẽ bị mất quyền hạn điều tra các vụ tố tụng hình sự và vì lý do này sẽ chuyển khoảng 20 ngàn vụ án cho cơ quan Chống tham nhũng quốc gia NABU.

Tình hình này xuất hiện là do chưa thành lập được văn phòng Cục điều tra nhà nước. Cục này sẽ đảm nhiệm quyền hạn điều tra nhưng tới thời điểm này cuc điều tra nhà nước vấn chưa được thành lập.

Trưởng công tố tối cao Yuri Lutsenko tuyên bố trong phiên họp của Ủy ban quốc hội về các vấn đề bảo đảm lập pháp cho các cơ quan hoạt động thực thi pháp luật.

“Chúng ta có sự thật là các vụ điều tra tới thời điểm này không biết chuyển cho ai.  Trong khi đó luật nói rõ rằng kể từ ngày 21 tháng 11 chức năng điều tra, ngoài các vụ cũ thì cơ quan công tố sẽ không còn chức năng này… Điều gì sẽ xảy ra sau đó?

Chúng tôi có 35000 vụ phải điều tra mà được mở ra trước đó, theo tính toán của chúng tôi có khoảng 15 ngàn vụ cần phải chuyển cho cơ quan NABU, thay vì chuyển cho cơ quan Cục điều tra nhà nước”, – ông Lutsenko tuyên bố.

Về sau ông Lutsenko đính chính là không phải 15 ngàn vụ phải chuyển mà là 20 ngàn vụ điều tra tố tụng phải chuyển cho NABU.

“Cơ quan công tố có 20300 vụ hình sự và thêm 15600 vụ điều tra của công tố quân sự. Tổng cộng là vào khoảng 36 ngàn vụ điều tra tố tụng. Trong số đó khoảng 15 ngàn vụ thuộc Cục điều tra nhà nước (SBI) mà hiện nay chưa có.

Như vậy là vào khoảng 20 ngàn vụ điều tra sẽ được chuyển cho cơ quan NABU.

Và điều này là một vấn đề chohoj khi xét tới phải đi sâu tìm hiểu bản chất các vụ và số lượng cán bộ điều tra và thám tử hạn chế”, – ông Lutsenko nói.

Đó là một khối lượng hồ sơ vô cùng lớn, đặc biệt các vụ liên quan tới cựu thủ tướng Lazarenko và cựu tổng thống Yanukovich.

Trưởng công tố tối cao cho rằng ủy ban tuyển chọn cán bộ cho Cục điều tra nhà nước (SBI) đã không làm việc được hết trách nhiệm và đã không chọn được lãnh đạo của Cục điều tra đúng như thời hạn dự định là do động cơ chính trị.

“Điều này tuyệt nhiên là do động cơ chính trị. Tôi không thấy có cơ sở tư pháp lý nào”, – ông Lutsenko tuyên bố.

“Về mặt lâp pháp cần làm gì?… Thí nghiệm với SBI đã không thành công. Nếu trước tết cơ chế này chưa thành lập được thì cần phải có những thay đổi về lập pháp để cho các cơ quan khác quyền hạn thực thi điều tra”, – trưởng công tố nói.

Sau khi có quan công tố mất quyền hạn điều tra thì ngoài NABU ra cảnh sát và SBU vẫn còn quyền hạn điều tra theo một số loại hình vụ án nhất định. Luật pháp vẫn hạn chế các cơ quan này những quyền hạn điều tra theo những loại hình vụ án nhất định.

Lưu ý rằng, luật về Cục điều tra nhà nước được quốc hội thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2015 và là một phần của cái gọi là gói dự luật nền tảng. Tổng thống Poroshenko đã ký nó vào tháng 1 năm 2016, ngày 1 tháng 3 năm đó luật bắt đầu có hiệu lực.

Ủy ban tuyển dụng cần phải lựa chọn người lãnh đạo Cục điều tra SBI và các phó trước tháng 7 năm 2017, còn Cục SBI sẽ bắt đầu làm việc đầy đủ vào tháng 11 năm 2017. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra, đúng hơn là chưa xảy ra.

Nguồn: lb.ua

PS/Comment: Theo các luật về cải cách các cơ quan thực thi pháp luật ở Ukraina, sau khi thành lập Cục điều tra nhà nước SBI thì cơ quan công tố hoàn toàn mất thẩm quyền điều tra như từ trước tới nay, mà chỉ còn lại các chức năng tố tụng nhà nước. Ngoài ra, cơ quan công an trước đây cũng được đổi mới thành các cục độc lập: cục Cảnh sát tuần tra, cục Vệ binh quốc gia (trước là bộ đội nội vụ chuyên chống bạo loạn), cục Cảnh sát quốc gia (công an điều tra-tác chiến), Cục cảnh sát đặc nhiệm. Các cơ quan đăng kiểm giao thông được chuyển thành Hãng dịch vụ đăng kiểm giao thông…

»Cùng chủ đề