Cơ quan NABU mở chiến dịch phát hiện tham nhũng của cơ qua di trú nhưng kết quả là “điệp viên” của mình (Titenkov) bị cơ quan SBU bắt giữ.

Thông báo rằng, phó cục trưởng thứ nhất cục di trú Dina Pomakhova đã làm đơn gửi cơ quan SBU về nỗ lực đưa tiền đút ló cho bà ngày 26 tháng 9, kết quả là cơ quan SBU mở cuộc theo dõi bí mật. Cơ quan tá chiến xác định được rằng cơ quan di trú không phải một lần từ chối nhận hối lộ để làm giấy tờ giả mạo.

Cơ quan SBU đã biết đước “điệp viên” Titenkov đề nghi đưa cho bà Pimakhova tiền hối lộ thuộc một nhóm có tổ chức như “một đơn vị bí mật” của NABU dưới sự lãnh đạo của cựu cán bộ bộ nội vụ Ukraina với sự đồng ý của lãnh đạo NABU.

“MỤc đích của nhóm này là tạo nên những điều kiện cho quan chức nhận hối lộ để bắt họ và tiếp sau là để tuyên truyền về thành tích đấu tranh chống tham nhũng. Như vậy trong thành phần đấu tranh với tham nhũng là sự vi phạm luật pháp – khiêu khích nhận hối lộ. Những cán bộ công an cũ có thanh danh đáng ngờ được tuyển vào cơ quan NABU mà không thông qua thi tuyển dụng công khai.

Trog vụ “điệp viên” này Titenkov đã đề xuất Pimakhova số tiền đút lót 30 ngàn đô la, nhưng đưa trước mộ nửa.

“Ngày 29 tháng 11 năm 2017 “điệp viên” của NABU Titenkov đã bị cơ quan SBU cùng với cơ quan công tố bắt giữ khi đưa tiền hối lộ 15 ngàn đô la”,- thông báo cho biết.

Trong cơ quan công tố nói rằng trong thời gian lục soát căn hộ và văn phòng bí mật đã phát hiện đơn vị NABU thứ hai, tại nơi ở của các “điệp viên”phát hiện số lượng lớn các tài liệu có ghi mã “Bí mật” và “tuyệt mật” mà họ giữ ở đây bất hợp pháp. Đồng thời thu được cả các phương tiện kỹ thuật đặc biệt để thu gom thông tin, cả các hộ chiếu của người nước ngoài.

Sevodnya/lb.ua

»Cùng chủ đề