Theo kết quả năm 2016 Ukraina đã từ chối cho qua giới tuyến hành chính với bản đảo Crimea và ở Donbass 28 ngàn người. Người đứng đầu cơ quan bảo vệ biên giới quốc gia Victor Nazarenko tuyên bố trước cuộc họp báo. Kênh 112 Ukraina đưa tin.

Theo lời ông Nazarenko, cơ quan biên phòng trong năm 2016 từ chối 6 ngàn người là công dân LB Nga, không cho họ nhập cảnh vào Ukraina

Nhìn chung, tổng số người bị từ chối cho nhập cảnh vào lãnh thổ Ukraina kể cả qua giới tuyên hành chính tạm thời ở Criema và Donbass có 28 ngàn người.

Đồng thời cơ quan bảo vệ biên giới cũng đã áp tiền phạt tất cả 27 triệu Hrivnia.

Lưu ý rằng, cư quan SNBOU đã phản đối sáng kiến của hiệp hội cựu chiến binh  phong tỏa hoàn toàn đường giới tuyến tạm thời của khu vực lãnh thổ do chiến binh kiểm soát

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề