Trong xã hội Ukraina có sự thống nhất về vấn đề nạn đói-nạn diệt chủng năm 1932-1933. Đa số nhân dân Ukraina, nghĩa là 80% đồng ý với khẳng định rằng nạn đói năm 1932-1933 là nạn diệt chủng dân tộc Ukraina, 12% không đồng ý như thế và chỉ có 8% là không xác định được thái độ. Đây là kết quả của một cuộc thăm dò dư luận của nhóm nghiên cứu xã hội học “Rating”.

golo18

Như các nhà xã hội học đánh giá, trong thời gian hai năm mới đây số người thừa nhận nạn diệt chủng năm 1932-1933 tăng lên từ 66% tới 72% vào năm 2014 và 80% trong năm 2015.

Ngoài ra, trong năm cuối cùng hầu như số không xác định thái độ đã giảm đi một nửa, từ 25%, xuống còn 12%.

Tỷ lệ người thừa nhận tại các tỉnh phía tây còn cao hơn nhiều – 98%, ở miền trung 87%.

Theo dữ liệu nghiên cứu của Viện hàn lâm khoa học Ukraina, thay vì dân số phải tăng 4%/năm thì dân số trong những năm 1932-1934 của Ukraina giảm 4,5 triệu người. Nếu tính theo tỷ lệ sinh đẻ thì có nghĩa là con số mất mát dân số do nạn đói năm 1932-1933  theo nhiều đánh giá khác nhau vào khoảng từ 6 đến 10 triệu người.

golo25

Như báo “ZN,UA” đã viết, quy mô mất mát dân số nói về 6 dấu hiệu phạm tội của những hành động phạm tội của chính quyền xô-viết trúng vào tội danh diệt chủng của Liên Hợp Quốc định nghĩa trong công ước về nạn diệt chủng. Hình tư liệu về nạn đói năm 1932-1933 >>

golo17 golo04 golo12 golo19 golo33 golo20

golo07 golo23

Nguồn: ZN.UA

»Cùng chủ đề