Kết quả khảo sát xã hội của của hãng Sofiia được báo UN công bố cho thấy có 7 chính đảng có thể lọt vào quốc hội mới nếu tiến hành bầu cử vào cuối tháng 4 năm 2018.

Có 11,8% sẽ bỏ phiếu cho đảng Batkivschina của bà Tymoshenko, 10,1% sẽ bỏ phiếu cho đảng “Oppoblok” – một biến thể của đảng Các khu vực trước đây. Có 9,1% cử tri được hỏi sẽ bỏ phiếu cho đảng “Solidarnost” của tổng thống Poroshenko, 8,5% bỏ phiếu cho đảng “Quan điểm công dân” của ông Gritsenko, 6,2% – đảng Oleg Lyasko, 5,4% – đảng vì cuộc sống, 5% – đảng “Tự cứu mình”.

Các đảng khác với dưới 5% số phiếu chưa vượt qua ngưỡng: Svoboda – 3,6%, Udar – 1,9%, “Phòng trào lực lượng mới” – 1,7%, Ukrop – 1,2%,

Có 2,8% số cử tri được hổi sẽ bỏ phiếu chống tất cả, còn 20,8% số người được hỏi chưa có câu trả lời.

  • Nếu bầu cử tổng thống

được tiến hành trong thời gian này (cuối tháng 4) thì các ứng viên Tymoshenko, Boyko và Poroshenko sẽ dẫn đầu số phiếu bầu của cử tri.

Có 42,7% người được hỏi sẽ bỏ phiếu cho ứng viên có kinh nghiệm, 38,6% – ủng hộ ứng viên nổi tiếng, 18,7% – chưa có câu trả lời.

Dẫn đầu số phiếu bầu là ứng viên Tymoshenko với 11%, người tiếp theo là thủ lĩnh đối lập Oppoblock Boyko – 9,8%, ứng viên tổng thống đương nhiệm nhận được 9,5% số phiếu bầu.

Thủ lĩnh đảng Quan điểm công dân Gritsenko nhận được 8,5%, thủ lĩnh đảng cấp tiến Lyasko – 7,7%, ca sỹ Sviatoslav Vakarchuk (ca sỹ nổi tiếng) – 6,6%, 5,2% sẽ bỏ phiếu cho thủ lĩnh đảng “Vì cuộc sống” Rabinovich, 4,7% bỏ phiếu cho thủ lĩnh đảng ”Tự cứu mình” Sadovoi, thủ lĩnh đảng Svoboda, ông Tyanibok nhận được 2,8% số phiếu bầu.

Các ứng viên khác đều nhận dưới 2% số phiếu bầu.

Có 18,7% số người được hỏi chưa xác định ý kiến, đồng thời có 40,5% khẳng định là sẽ đi bỏ phiếu, 32,3% – chưa biết chính xác có tham gia bỏ phiếu hay không, 7,9% – có khả năng sẽ không đi bầu cử. 15% – chắc chắn không đi bầu cử, còn 4,3% – thấy khó trả lời có đi bỏ phiếu hay là không.

Ngoài ra, có 42,7% số người được hỏi trả lời sẽ bỏ phiếu cho chính trị gia có kinh nghiệm, 38% – bỏ phiếu cho người nổi tiếng, còn 18,7% – thấy khó trả lời.

Điều tra XHH được tiến hành vào cuối tháng 4 năm 2018 với sai số thống kê – 2,2%.

Hãng thông tấn UN thông báo rằng Tymoshenko sẽ dẫn đầu số phiếu bầu trong vóng một nhưng sang vòng hai sẽ thua ca sỹ ứng viên tổng thống Vakarchuk.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề