Ủy ban chuyên môn của Trung tâm đánh giá chất lượng giáo dục của Ukraina ngày 14 tháng 6 đã xác định ngưỡng điểm “đỗ/trượt” đối với 7 môn thi BHO (внешнего независимого оценивания).

Kết quả cho thấy có 14% thí sinh tham gia BHO đã trượt môn thi quan trọng này.

Các thành viên của ban chuyên môn đã quyết định thiết lập số điểm chuẩn về bộ môn Tiếng Ukraina và văn học là 23 điểm, môn toán – 10 điểm, môn sinh học – 22 điểm, môn tiếng anh (Đức, Pháp, Tây Ban Nha, tùy chọn) – 19 điểm.

Kết quả tính theo điểm chuẩn nói trên có:

  • Môn tiếng Ukraina và Văn học có 86% số thí sinh đạt yêu cầu, 14% không đạt ngưỡng – 46 892 thí sinh;
  • Môn toán – 81%;
  • Môn Sinh – 92%;
  • Tiếng Anh – 82%, tiếng Pháp – 86%, tiếng Tây Ban Nha – 88%.

Lưu ý rằng thi BHO ở Ukraina bắt đầu từ ngày 22 tháng 5 năm 2018, kết thúc ngày 13 tháng 6 năm 2018 bởi môn Hóa học. Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề