Ông Vladimir Pozner là chủ tịch viện hàn lâm truyền hình Nga, một chuyên gia bình luận chính trị nổi tiếng đã đánh giá tiêu cực quyết định của Nhà thờ chính thống giáo Nga cắt đứt quan hệ với Nhà thờ mẹ Konstantinopol.

Ông Pozner thông báo rằng, ông theo dõi rất sát tình hình xung quanh vấn đề cấp quyền tự chủ và độc lập cho Nhà thờ chính thống giáo Ukraina đức cha xứ Kyiv.

Theo lời ông, ông không mấy có cảm tình với Nhà thờ chính thống giáo Nga với quyết định cắt đứt các quan hệ với nhà thờ mẹ Konstantinopol.

Ông Pozner quả quyết rằng, Nhà thờ chính thống giáo Nga và người đứng đầu nhà thờ Đức cha Kirill sẽ thấy tiếc nuối sau khi cắt đứt quan hệ với Đức cha toàn thế giới. Đây không chỉ có sự ngu ngốc mà là tệ hơn – một sai lầm.

Ông Pozner lưu ý rằng, chính sách tự cô lập chẳng bao giờ mang lại lợi ích cho những người chủ trương chia rẽ, ngược lại chỉ có thiệt hại. Một cách thông minh và con đường thông minh của Nhà thờ Nga là ủng hộ Tomos, quyền tự chủ cho nhà thờ Ukraina.

Ông Pozner tuyên bố rằng, đức cha Kirill và Nhà thờ của ông đáng ra phải ủng hộ cấp Tomos cho Nhà thờ ukraina nhằm bảo vệ và gìn giữ quan hệ tốt với Nhà thờ Ukraina. Tuy nhiên, thực tế nhà thờ Nga đã lựa chọn con đường chia rẽ và tự cô lập.

Lưu ý rằng, Đức cha xứ Kyiv Filaret đã nói về các tiêu chí để bầu chọn người đứng đầu nhà thờ chính thống giáo Ukraina thống nhất – Đức cha thiêng liêng của Nhà thờ xứ Kyiv và toàn Ukraina thống nhất

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề