Chương trình xuân quê hương Hà Nam Ninh tại Odessa thành công tốt đẹp, Chúng tôi xin giới thiệu Video đấu giá bánh chưng khuyến học của Hội Hà Nam Ninh tại thành phố Odessa, bánh chưng do gia đình ông bà Trịnh Kim Vân trực tiếp gói và đấu giá gây quĩ khuyến học:

Phóng viên báo Người Việt ukraina

»Cùng chủ đề