Kính chúc Tổng biên tập Vũ Đức Trường và toàn thể Ban biên tập báo Doanh Nghiệp Odessa một năm mới đạt nhiều thành công mới trong công tác báo chí.
Kính chúc gia đình an khang – thịnh vượng – sức khỏe dồi dào- gia đình hạnh phúc – mọi sự như ý.

Chủ tịch Hội phụ nữ Thành phố Kiev, Ukraina.
Đặng Thị Phong Lan

Đặng Thị Phong Lan