Văn học – Nghệ Thuật rss Văn học – Nghệ Thuật

Nxb HÔI NHÀ VĂN VIỆT NAM giới thiệu :Tiểu thuyết đầu tiên về người Việt tại Ucraina “ Bị vứt vào cõi đời” của tác giả VŨ TUẤN HOÀNG. Sách dày 300 trang khổ 13 X 21. Đây là bài ca bằng văn xuôi về tình yêu không biên giới, khát vọng đam mê Nghệ Thuật và nghị lực vươn lên thắng nghịch cảnh của Bản lĩnh Việt tại Ucraina. Cuốn sách được viết với ngôn ngữ trong sáng giản dị,...