quân sự rss quân sự

Trước đó Hachker đã công bố một số bức thư được cho là lấy từ thùng thư của người trợ lý tổng thống Nga Vladislav Surkov. Liên hiệp hacker “CyberAliance” đã tuyên bố phá được khóa thù thư Pochta_mg@mail.ru của bà Maria Vonogradova, người quản trị văn phòng của trợ lý tổng thống Nga Vladislav Surkov. Theo báo "ИнформНапалм", có 336 thư vào và 87 thư ra được hacker công bố. Phần...