Phim ảnh rss Phim ảnh

Mới đây, Ủy ban điện ảnh quốc gia Ukraina đã nối lại việc tài trợ cho các bộ phim của nhà nước. Rốt cuộc, có khoảng 10 dự án phim điện ảnh màn ảnh rộng đã thoát khỏi tình trạng chết lâm sàng kéo dài. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án phim lớn của Ukraina hiện vẫn không làm sao hoàn thành được vì thiếu kinh phí. Mỗi bộ phim trong số đó có ý nghĩa quan trọng riêng đối với nền...