Khoa học kỹ thuật rss Khoa học kỹ thuật

Nếu như Trái Đất có thể chống cự lại những cuộc tấn công của người ngoài hành tinh hay né tránh được những trận dội bom hạt nhân hủy diệt thì chưa chắc Trái Đất có thể chống lại sự hủy diệt của Mặt Trời. Có rất nhiều cách để Trái Đất bị hủy diệt như lao vào một hành tinh khác, bị một hố đen khổng lồ nuốt chửng hay bị các tiểu hành tinh xung quanh tấn công. Và cũng...