Hội đồng hương Vĩnh Phú rss Hội đồng hương Vĩnh Phú

Hội đồng hương Vĩnh phú tại Odessa được thành lập ngày 15-12-2016 và đi vào hoạt động từ tháng 1-2017 theo Điều lệ của Hội đã được thông qua trong cuộc họp toàn thể. Sự ra đời của Hội đã được đông đảo bà con là những người quê hương Vính phú và các con cháu dâu rể quan tâm và đồng lòng ủng hộ. Vừa qua, tại văn phòng Hội ở nhà hàng Hương sen, Ban chấp hành Hội đã họp...