Thị trưởng tp Kyiv Vitaly Klichko tuyên bố trên kênh truyền hình “Kyiv”.

Tất nhiên chúng tôi sẽ không giảm tốc độ sửa chữa đường sá. Đường sá thành phố là một di sản trong tình trạng khủng khiếp, nhiều đường phố trong vòng 20-30 năm hkoong được sửa chữa.

Theo lời ông Klichko năm 2016 đã sửa chữa 300km đường, thành thử năm 2018 ít nhất cũng đảm bảo con số đó và trong vòng 2-3 năm tp Kyiv phải đáp ứng các tiêu chuẩn Châu Âu về chất lượng đường sá.

“Sửa chữa đường đó không chỉ là lát nhựa lên bề mặt đừng. Đó còn là vỉa hè mới, chiếu sáng mới và lỗi qua đường mới, là tổ hợp các biện pháp”, – Klichko nói.

Thị trưởng Kyiv cho biết, chính quyền kiểm soát chất lượng mặt đường, tính hiệu quả sử dụng đầu tư từ ngân sách, còn các nhà thầu khoán phải bảo đảm chất lượng công trình trong vòng 5 năm.

Trong năm tới ở Kyiv tiếp tục xây dựng các xa lộ giao thông, một loạt các đường giao thông quan trọng và nút giải tỏa giao thông khác nhau.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề