Xí nghiệp giao thông công “Kyivpastrans” thông báo về ba tuyến xe điện trolleybus và một tuyến xe buýt. Nói riêng, trolleybus số 91H sẽ đi theo tuyến Ga tàu hòa trung tâm tới phố Miloslavska.

Trolleybus số 92H sẽ đi từ nhà ga tàu hòa Yuzhniy (phía nam) tới đại lộ Svoboda.

Xem trolleybus số 93H sẽ đi từ bến Metro “Quảng trường Tolstogo” tới phố Chernobylska.

Ô tô buýt số 137 sẽ đi theo tuyến “Ngà gat rung tâm tới bến Metro Kharkovska.

Các xe trolleybus sẽ đi thường xuyên từ 23 giờ 00 tới 6 giờ 00. Giá chuyến đi hiện tại là 3Hrn. “Trong vòng 20 ngày sẽ tiền hành khảo sát lượng hành khách cho các xe tuyến 91H, 92H, 93H và ô tô buýt 137. Giá kinh tế cuối cùng sẽ được thiết lập sau khi có kết quả khảo sát các tuyến xe đêm”, – đại diện xí nghiệp giải thích.

Như TTX Unian đã thông báo, khuyến nghị điện tử về áp dụng những tuyến xe đêm ngày 20 tháng 11 năm 2015 đã có 10 ngàn 854 người biểu quyết trong khi chỉ cần có 10 ngàn người.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề