Bộ phát triển kinh tế và phương mại Ukraina ủng hộ sáng kiến của bộ ngoại giao Ukraina về tự do hóa chế độ thị thực đối với các công dân Trung Quốc, điều mà sẽ cho phép gia tăng luồng du lịch từ Trung Quốc vào Ukraina. Thông báo được đăng tải trên trang Fb của bộ.

“Con số thống kê: gia tăng hàng năm du khách của thế giới là 4%. Để so sánh chỉ số này ở Trung Quốc là 25%. Xu hướng tiếp tục gia tăng chi phí cho du lịch của các công dân Trung Quốc rất cao. Nếu năm 2005 là 2 tỷ đô la Mỹ thì trong năm nay chi phí của các công dân Trung Quốc cho du lịch đã tăng lên trên 10 lần và đạt con số 292 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy không ngạc nhiên rằng việc tự do hóa chế độ thị thực với Trung Quốc trở thành xu hướng của Thế giới”, – trong thông báo nói.

Bộ MERT đánh giá rằng Ukraina nhiều năm không xem xét chế độ thị thực của mình cho công dân Trung Quốc và vì thế trong năm ngoái chỉ có 10 ngàn người Trung Quốc tới du lịch ở Ukraina.

Trên trang Fb cũng thông báo rằng quyết định của chính phủ về tự do hóa thị thực hiện đang trong giai đoạn kết thúc thỏa thuận, sau khi thông qua các công dân Trung Quốc sẽ có thể nhận thị thực trực tiếp tại sân bay Borispol từ ngày 1 tháng 6, còn sau giai đoạn thử nghiệm sẽ có thể nhận cả ở Odessa và Lviv.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề