HĐBT đã có những thay đổi quy tắc cho những người là công dân Ukraina đi qua biên giới. TTX UNN lấy nguồn tin chính phủ cho biết.

Nói riêng, chính phủ thông qua quyết định “Về sửa đổi Quỹ tắc công dân Ukraina đi qua biên giới quốc gia Ukraina”.

HĐBT ủng hộ sửa đổi quy tắc liên quan tới trẻ em đi qua biên giới.

Nói riêng, giấy phép cho trẻ đi qua biên giới có hiệu lực trong thời hạn 1 năm và tương ứng vé đi cũng sẽ có thời hạn trong hạn của giấy phép được cấp.

Ngoài ra, cho phép phi hành đoàn, đội bay được phép kèm cặp trẻ em trong chuyến bay.

TTX UNN cũng đưa tin cho biết, trong 1 năm qua của chế độ phi thị thực có tới 37 100 công dân ukraina bị từ chối nhập cảnh vào EU.

Nguồn: >>УНН

»Cùng chủ đề