Do các chiến sự diễn ra ở Donbass có gần như hai ngàn trẻ trở thành trẻ mồ côi, khoảng một ngàn rưỡi phụ nữ trở thành góa phụ.

Phó chủ tịch thứ nhất của quốc hội Irina Geraschenko tuyên bố hôm 13 tháng 11.>> «Прямой».

“Hiện có ngàn rưỡi phụ nữ trở thành góa phụ, hầu như 2 ngàn 300 người mất con, và 2 ngàn trẻ em người Ukraina trở thành trẻ mồ côi – họ bị mất người sinh thành”, – bà Geraschenko lưu ý.

Bà Geraschenko nhấn mạnh rằng, đây là “cái giá mà Ukraina phải trả một cách nặng nề do cuộc chiến tranh mà quân xâm lược triển khai”.

Bà Geraschenko đồng thời nói rằng, gần 7 ngàn ki lô mét vuông lãnh thổ ở Ukraina ở Donbass bị gài mìn.

Nguồn: Dnews

»Cùng chủ đề