“DPR” từ chối đề xuất của chính quyền Ukraina về phóng thích tù binh và đòi phía Ukraina thả 600 người trong khuôn khổ “Tất cả đổi tất cả”.

Tuy nhiên theo lời đại diện phía Ukraina trong phân nhóm nhân đạo của Nhóm liên lạc ba bên Irina Geraschenko có một nửa số lượng chiến binh mà họ đề xuất phía Ukraina không biết.

“Sáng sớm tôi nhận được thư của OSCE, trong đó nói phía ORDO (các khu vực riêng biệt của Donbass) và của cái gọi là “người tòan quyền” về những đề xuất cho phía Ukraina phóng thích tù binh.

Phía ORDO viết rằng, họ trả lời đề xuất của phía Ukraina về việc đòi phóng thích 25 tù binh để đổi lấy 50 tù bình của họ, nhưng họ từ chối chương trình như vậy. Họ đòi tất cả đổi lấy tất cả… Đồng thời họ đề xuất một danh sách trên trời – 600 người mà một nửa số đó đơn giản là không có trên thực tế, và phía Ukraina không biết họ là ai, họ ở đâu ra”, – bà Geraschenko biết trên Fb.

Lưu ý rằng, trên lãnh thổ của tỉnh Lugansk và Donetsk hiện tại có 111 người của phía Ukraina đang bị giam giữ. Thương lượng giải phóng họ không mang lại kết quả.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề