Tổ chức xã hội “Sáng kiến tiên phong” (PPI) đã đưa ra kết quả điều tra XHH được tiến hành tại 24 tỉnh của Ukraina và thủ đô Kyiv về mức độ tín nhiệm của các ứng viên khả dĩ vào chức vụ tổng thống Ukraina, ngoại trừ lãnh thổ bị chiếm đóng.

Điều tra XHH được tiến hành trong cùng một ngày – 29 tháng 9 năm 2018.

Có 21 860 người tham gia trả lời các phiếu thăm dò…

Kết quả điều tra cho phép xác định mức độ cảm tình của cử tri đối với những người có thể trở thành ứng viên tiềm năng tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2019.

Sai số được xác định ở mức 1,5%.

Nguồn: Fakty