Đây là kênh chuyển người bất hợp pháp quy mô lớn ở Kyiv.

Những người phạm tôi tổ chức hẳn mấy Cty tư nhân, mà tại đây họ làm các tài liệu giả mạo, con dấu của cơ quan di trú Ukraina để tổ chức việc làm cho người nước ngoài và người Ukraina ở nước ngoài”, – trong thông báo cho biết.

Họ đồng thời làm cả các thủ tục thị thực tại các trung tâm và cơ quan lãnh sự, ĐSQ các nước. Trong nhóm có cả đàn ông và phụ nữ độ tuổi từ 26 đến 50. Cơ quan điều tra đã ti8eens hành lục soát tại nơi ở và nơi họ làm việc, thu giờ nhiều bằng chứng hoạt động phạm tội.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề