Theo phó cảnh sát trưởng Ukraina Abroskin, số trẻ chết đuối nước trên các hồ nhiều hơn số trẻ chết vì chiến tranh ở Donbass.

Phó trưởng cảnh sát quốc gia Ukraina Viacheslav Abroskin viết thông báo trên Fb ngày 18 tháng 8.

“Ngày hôm qua một đưa trẻ (SN2005) bị chìm trong khi tắm trên hồ. Cô bé chị 16 tuổi nhảy xuống cứu được em thì tự mình lại chết đuổi.

Kể từ đầu mùa hè cảnh sát thông báo quá nhiều đứa trẻ của chúng ta bị chết đuối một cách đáng thương. Ngoài ra còn nhiều đứa trẻ bị chết trong các tai nạn giao thông”, – ông Abroskin viết.

“Cùng trong thời kỳ này có 51 trẻ bị chết trong các tai nạn giao thông. Để so sánh: Theo dữ liệu của bộ chính sách xã hội, trên lãnh thổ có chiến sự ở Donbass, suốt cả cuộc chiến tranh chỉ có 68 trẻ em bị tử vong. Trẻ cần phải có sự chăm sóc của người lớn, bảo về và làm mọi việc để tránh cho chúng những hiểm nguy bởi vì đó là tương lai của chúng ta”, – phó cảnh sát trưởng cảnh báo.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề