Quốc hội Ukraina đã thông qua lần 2 dự luât số 6327 “Về sự bảo đảm tài chính của nhà nước trong cung cấp dịch vụ y tế và thuốc men”. Có 240 phiếu thuận bỏ cho dự liaatj quan trọng về cải cách y tế.

Dự luật sử dụng khái niệm “sự bảo đảm nhà nước” về trả tiền cho các dịch vụ y tế và thuộc chữa bênh cho bệnh nhân bằng tiền ngân sách theo nguyên tắc “tiền đi sau bệnh nhân”.

Nói riêng, áp dụng khái niệm “gói tiền có bảo đảm của nhà nước”. Đó là khổi lượng dịch vụ y tế và thuốc chữa bệnh xác định mà nhà nước có nghĩa vụ trả theo đơn giá được xác định trước và sẽ được HĐBT thông qua hàng năm (Hiểu là mỗi năm HĐBT sẽ xác định một lần giá này, -nd). Sự bản đảm tài chính của nhà nước được cấp không phụ thuộc vào những tiêu chí bổ sung bất kỳ nào cho tất cả các công dân của Ukraina và cho những người có đăng ký nộp thuế ở Ukraina (Hiểu là người không phải công dân Ukraina nhưng có đăng ký nộp thuế ở Ukraina).

ĐBND Irina Sysoienko khi trình dự luật cho lần bỏ phiếu thứ hai ở quốc hội đã tuyên bố rằng, trước hết nó làm thay đổi những nguyên tắc chi tài chính cho giúp đỡ y tế (cách làm hoàn toàn khác với trước, -nd). Theo lời bà, chính là những người hiện tại đang ngầm kiểm soát luồng tiền trong các cơ sở y tế của nhà nước chống lại chính điều này.

Bà kể rằng, trong dự luật sẽ không còn có sự đồng thanh toán các dịch vụ y tế mà bệnh nhân nhận được. “Nghĩa là nhà nước phải trả 100% khối lượng cứu trợ y tế, phải trả toàn bộ danh mục dịch vụ y tế”, – đại biểu nhân dân Sysoienko nói.

Khối lượng tiền thực hiện chương trình nhà nước về bảo đảm y tế hàng năm được xác định trong ngân sách và không được dưới 5% GDP. Chi tiêu cho chương trình bảo đảm này cần phải được bảo về bằng các điều khoản chi ghi trong ngân sách.

Trong ủy ban chuyên môn quyết định mở rộng danh sách các dạng tợ giúp ý tế và đưa vào đó cái gọi là “trợ giúp cấp hai”, trợ giúp có tính chuyên môn cao, trợ giúp cho trẻ em dưới 16 tuổi, trợ giúp mang thai và sinh đẻ.

Trong văn bản cho lần đọc thứ nhất chỉ ra rằng, các dịch vụ y tế và thuốc chữa bệnh được nhà nước thanh toán hoàn toàn ở cấp thứ nhất, trong trợ giúp y tế cấp bách (khoảng 80% yêu cầu công dân) và cả trong trợ cấp y tế giảm đau.

PS: Паллиати́вная помощь (tiếng Pháp – palliatif) – Y tế giảm đau, do bệnh không thể chữa được nên bệnh nhân cần sự trợ giúp giảm đau.

Các ưu đãi y tế cho các cựu chiến binh, người tham gia chiến sự, thương binh, nạn nhân Chernobyl và quân nhân vẫn được giữ lại.

Đồng thời dự luật động đến vấn để trả tiền lao động của cán bộ y tế. Bà Sysoienko nói rằng, luật buộc quốc hội bằng cách thông qua luật tăng hệ số điều chỉnh tiền lương để điều này không thể bị cắt đi bằng các văn bản dưới luật.

“Khi tính toán đơn giá các dịch vụ y tế và hệ số điều chỉnh cho các dịch vụ về phục vụ y tế cần phải xét tới mức lương của cán bộ ngành y tế. Mức lương không thể dưới 250% của lương trung bình ở Ukraina trong tháng 7 của năm trước năm xem xét để đặt đơn giá và hệ số”, – bà Sysoienko đọc ra một quy phạm của dự luật.

Trong dự luật không nói gì tới đóng cửa bệnh viện, tư nhân hóa chúng, bà cho biết.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề