Các chuyên gia quả quyết rằng cải cách cảnh sát tuần tra đã mang lại nhiều điểm tích cực hơn là tiêu cực.

Tuy nhiên người dân Ukraina đánh giá cải cách quan trọng nhất là cải cách chống tham nhũng, nhưng chỉ có 1% số dân xem nó thành công. Vâng, ở trong nước quả thật đã thành lập nên các chế định chống tham nhũng, cả NAPK, và cả NABU, nhưng hiện tạo chúng chưa đáp ứng được kì vọng của người dân. Còn việc thành lập tòa án chống tham nhũng được xem là thất bại hoàn toàn.

Nhà chính trị học Volodimir Fesenko cho rằng cải cách cảnh sát là trong số những cải cách thành công, tích cực nhiều hơn là tiêu cực.

“Chưa hiệu quả liên quan tới trình độ chuyên nghiệp, chức năng đàn áp của cảnh sát đã giảm được rất nhiều, ban đầu cứ tưởng là như thế là tích cực, nhưng về sau nhận ra là cần phải sử dụng luật pháp cứng rắn và hành động kiên quyết hơn với những kẻ vi phạm pháp luật.

Còn nói chung thì có những tến bộ nhất định trên bình diện tham nhũng, hiện thì hầu như đã hết tham nhũng trong cảnh sát tuần tra. Tuy nhiên quy mô tham nhũng từng đã có trong cơ quan cảnh sát giao thông trước đây thì không thể so sánh với tình hình bây giờ nữa”, – ông Fesenko kết luận.

Ông Fesenko cũng nhận xét rằng không nên bỏ qua đánh giá cao báo cáo thu nhập điện tử. Đây chính là cuộc cách mạng chân chính đích thực. Theo ý kiến của ông Fesenko trong thành phần quốc hội kỳ sau báo cáo thu nhập bằng điện tử sẽ có ảnh hưởng rất lớn, lớn hơn nhiều so với sự thay đổi nào trong luật bầu cử mới.

 Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề