Tiền lương năm ngoái nhiều nhất – Sasa Borovik, có tài khoản nặng ký nhất – gia đình Serheyy Kivalov. Báo Dumska không xem xét thu nhập của cả 36 ứng cử viên vào chức thị trưởng tp Odessa, chỉ xem xét những người “nặng ký” hơn cả.

Hình: Từ trái sang phải – tên và hình các ứng viên; Từ trên xuống dưới – > Thu nhập cả năm (kể cả lương) > Thu nhập các thành viên trong gia đình > Sử hữu đất > nhà > ô tô > tài khoản ngân hàng và > cổ phiếu 

  • Không có gì ngạc nhiên khi người có bất động sản lớn nhất trong số 6 người “nặng ký” là ông Sergey Kivalov. Ông Kivalov khai báo thu nhập trong tờ khai: 3 khoảnh đất 7, 10 và 11 acr đất (700, 1000, 1100m2), hai ngôi nhà 518m2 và 672m2, đồng thời có căn hộ 226,3m2. Trên tài khoản có 3 triệu Hrn. Thành viên gia đình có: 27,9 triệu Hrn tiền tiết kiệm. thu nhập chính của Kivalov – lương 166,1 ngàn Hrn. Trong khi gia đình ông thu nhập 4,3 triệu Hrn trong năm ngoái.
  • Thị trưởng đương nhiệm Gennady Trukhanov. Thu nhập năm ngoái – 85,9 ngàn Hrn tiền lương với 13,9 ngàn Hrn lợi tức, trong khi đó gia đình thu nhập 339 ngàn Hrn. Trên tài khoản Trukhanov có 200,8 ngàn Hrn, thành viên gia đình có 626 ngàn Hrn trị giá cổ phiếu (Giấy có giá). Bất động sản – gia đình ông có hai ngôi nhà 179m2 và 119m2, căn hộ 131,8m2, 2 thửa đất – 2,7 héc ta và 700m2. Có một xe hơi Audi Q7, SX 2007.
  • Svelana Fabrikant thu nhập từ lương trong năm ngoái – 149,1 ngàn Hrn, gia đình bà thu nhập 316 ngàn hrn. Tài khoản của bà có 273 ngàn Hrn, tài khoản thành viên gia đình – 4 triệu 480 ngàn Hrn. Bà Fabrikant có căn hộ 184,9m2, hai khoảnh đất – 480m2 và 600m2, đồng thời có nhà nghỉ 327,6m2, không có xe hơi, nhưng gia đình bà có 1 Lexus và 1 Peugeot.
  • Nếu như các ứng viên fabricant, Kivalov và Trukhanov giúp đỡ gia đình bằng tiền thì ứng viên Gurvits (cựu thị trưởng – 2006-2010) lại phải trợ giúp gia đình. Theo tờ khai thu nhập thì thành viên gia đình ông ta (con trai, con gái) không có thu nhập nào cũng như không có bất động sản. Lương của Gurvuts trong năm ngoái 155 ngàn Hrn, lợi tắc cổ phiếu – 35,2 ngàn. Ông đã bán bất động sản và thu 593,7 ngàn Hrn. Nói chung ông Gurvit thu nhập trong năm ngoái 784 ngàn hrn. Bất động sản còn lại – 120m2 nhà ở, khoảnh đất 800m2. Trên tài khoản ngân hàngc ó 698,5 ngàn Hrn.Không có xe hơi.
  • Ứng viên Sasa Borovich ngay cả trong giấy tờ đăng ký ông cũng ghi tên như vậy (không có tên đệm) không có gia đình – chưa vợ chưa con. Năm 2014 lĩnh lương tư vấn cho các công ty nước ngoài, thậm chí cả khi ông đã làm cố vấn cho tỉnh trưởng Saakasvili – 130 ngàn Bảng anh và 40 ngàn đô la – tương đương 3,8 triệu Hrn. Nghĩa laftheo báo cáo thu nhập thì ông Borovich thu nhập lương cao nhất trong số các ứng viên chức vụ thị trưởng. Đồng thời ông không có căn hộ, cũng như không có thửa đất nào, không có bất động sản và cả xe hơi.
  • Một ứng viên khác cũng không có nhà ở, đó là cựu tỉnh trưởng, cựu đảng các khu vực và hiện là ứng cử viên của đảng nông nghiệp Dmitry Volosenko – Ít nhất trong báo cáo thu nhập của ông không có nhà không căn hộ. Ông là con trai của tướng SBU và sống trên khoảnh đất 628m2 (trong lều chăng?). Ông cũng không có xe hơi, nhưng có xe máy và xe máy 4 bánh Scooter cùng với một rơ móc. Chưa có gia đình và cũng chưa có thu nhập từ gia đình. Chỉ sống bằng đồng lương – 86,7 ngàn Hrn trong cả năm ngoái (hơn 7 ngàn/tháng).
  • Ứng viên Pavel Kirilenko thuộc đảng Svoboda sống với vợ và con trai bằng tiền lương đại biểu nhân dân của ông. Xe hơi và căn hộ không có, nhưng có khoảnh đất và ngôi nhà 51m2 cho cả gia đình.

Nguồn: Dumska

»Cùng chủ đề