Summit G20 ở Osaka Nhật Bản đã có thỏa thuận không tiếp đón các quan tham từ Ukraina

Các thủ lĩnh G20 đã thỏa thuận không cấp chế độ tị nạn chính trị cho các đối tượng bị cáo buộc trong các vụ án tham nhũng ở Ukraina.

Bản tuyên bố chung của Simmut G20 công bố ở Osaka về những kết quả đã đạt được, trong đó có vấn đề từ chối tiếp đón các quan tham từ Ukraina.

“Chúng tôi vẫn theo đuổi những nỗ lực quốc tế ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn tham nhũng”, – trong bản tuyên bố nói.

Các thủ lĩnh đã thỏa thuận hợp tác chặt chẽ hơn về vấn đề trả lại tài sản bị tham nhũng và chuyển ra nước ngoài.

Các nước G20 cho rằng cần nhanh chóng làm cho luật có hiệu lực để cảnh báo hình sự hóa việc mua chuộc quan chức và công dân nước ngoài.                                                           

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề