Ca sĩ Sviatoslav Vakarchuk nêu ba điều kiện mà ứng viên phải thực hiện để được ông ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraina năm 2019.

Ca sĩ Sviatoslav Vakarchuk, người thủ lĩnh ban nhạc Ocean Elzy >>

“Tôi chẳng có kế hoạch ủng hộ ứng viên nào cả, nhưng là một công dân có giác ngộ thì tôi buộc phải có sự lựa chọn. Để tôi có thể bỏ phiếu cho ứng viên này hoặc ứng viên khác thì họ cần phải thực hiện ba điều kiện”, – Vakarchuk nói.

  • Ứng viên tổng thống cần phải tham gia vào đối chất trên truyền hình với đối thủ khác, trực tiếp, online, không chuẩn bị trước, không có người nhắc (sufler);
  • Ứng viên phải nêu tên cụ thể của đội ngũ trong tương lai những người sẽ lãnh đạo, trước hết là bộ ngoại giao, bộ quốc phòng, bộ tổng tham mưu các LLVT, Viện công tố tối cao GPU, SBU…
  • Ứng viên tổng thống phải thể hiện bằng sự kiện về việc ông đã làm được gì các lời hứa của mình trong quá khứ.

Lưu ý rằng, ca sĩ Vakarchuk đã nêu ý kiến của mình về những cải cách căn bản nhất đối với Ukraina.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề