Hiệp định khung được làm mới lại giữa Ukraina với IMF được ký vào cuối tuần trước chứa đựng điều khoản về cải cách hưu trí, đất, lĩnh vực ngân hàng và những cải cách quan trọng. Bộ trưởng tài chính Ukraina Alexander danilyuk cho biết. >>Укринформ.

“Hiệp định khung đã được ký kết, như là IMF đã thông báo về sự đạt được các thỏa thận”, – bộ trưởng khẳng định.

Còn nói về các điều kiện trong tài liệu ông Danilyuk không từ chối rằng chúng bao hàm các điều khoản, kể cả cải cách chế độ hưu.

“Trên thực tế cần hiểu cái chính mà IMF muốn và cái mà chúng ta muốn – đó là một Hệ thống chế độ hưu cần bằng và công băng”, – bộ trường nói.

Để làm điều đó, theo lời ông Danilyuk, cần tiến hành cải cách chế độ hưu để Quỹ hưu cân bằng, để không có thâm hụt của quỹ hưu.

Ngoài ra, trong hiệp định khung có cả quan điểm về cải cách thị trường đất đai.

“Bấy nhiêu năm ở ta hầu như không có thị trường đất đai, nhưng thực tế vẫn có buôn bán đất. Trên thực tế việc buôn bán đất xảy ra theo những sơ đồ xám và kỳ quặc”, – bộ trưởng nhận xét. Ông cũng cho biết cần phải đạt được một thị trường đất đai hoạt động, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Còn thêm hai cải cách quan trọng khác liên quan tới các ngân hàng nhà nước.

Hiện tại nhà nước nắm giữ 55% hệ thống ngân hàng. Đó là một tỉ lệ cao, rất cao và chúng ta cần phải nhanh chóng làm tốt công tác của các ngân hàng này để chúng không làm cho “méo mó” sự cạnh tranh, đồng thời dự tính ra khỏi các ngân hàng này bởi vì rõ ràng là nhà nước không thể chiếm giữ 55% trên thị trường, điều này làm cản trở phát triển nền kinh tế”, – bộ trưởng tuyên bố.

Lưu ý rằng, ngày 4 tháng 3 phái bộ IMF đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Ukraina về một hiệp định khung cho chính sách tài chính và kinh tế.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề