Sau những vụ tai nạn xe hơi khủng xảy ra gần đây làm nhiều người tử vong oan uổng bộ nội vụ đề xuất cấp bằng lái xe lần đầu chỉ có thời hiệu 2 năm. Ngoài ra chính phủ Ukraina đã quyết định sửa lại các điều luật an toàn giao thông theo hướng tăng nặng hình phạt và giảm tốc độ trong các thành phố.

DTP xảy ra ở Kyiv >> 

Chúng tôi sẽ đưa thông tin về các quy định mới và mời cộng đồng đón đọc vào ngày mai.

Để tăng cường an toàn giao thông bộ nội vụ Ukraina đề xuất việc cấp bằng lái xe lần đầu như sau:

“Thời hiệu của bằng lái xe hơi mà người lái xe nhận lần đầu chỉ được hai năm. Những thời hiệu bằng lái cấp lại vào lần sau đó phụ thuộc một số yếu tố: nếu người lái xe không  thực hiện vi phạm hành chính trong an toàn giao thông 3 lần hoặc hơn thế thì sẽ được cấp thời hiệu tiếp là 30 năm”, – trong thông báo nói.

Tình hình hiện tại là các bằng lái đều được cấp với thời hiệu 30 năm ngay từ đầu, không có thời gian tập sự hai năm như đề xuất.

Việc cấp tiếp bằng lái xe mà không cần tham gia thi cả được thực hiện nếu lái xe không hề vi phạm luật giao thông lần nào. Ngược lại, nếu vi phạm luật giao thông trong thời hiệu 2 năm thì người lái xe buộc phải thi lại, chứng minh lại hiểu biết và năng lực lái xe an toàn của mình.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề