Ngành ngoại giao Ukraina có chiến thuật riêng của mình về vấn đề bầu cử hạ viện Nga.

Các nhà ngoại giao có kế hoạch mà theo đó sẽ đoàn kết với các cộng sự quốc tế của mình về sự bất thừa nhận bầu cử hạ viện Duma Nga. Thư ký bộ ngoại giao Mariana Betsa tuyên bố trên kênh truyền hình “112 Ukraina“

Theo lời bà Betsa, ngành ngoại giao cùng với các cộng sự Châu Âu sẽ soạn thảo một quan điểm thống nhất về bầu cử hạ viện ở Nga.

“Hiện tại chúng tôi có chiến thuật và chiến lược nghiêm túc để đoàn kết các nỗ lực quốc tế về không thừa nhận cuộc bầu cử này ở Nga, cùng với điều đó hiển nhiên là nhiều nhà quan sát quốc tế sẽ không tới lãnh thổ Crimea để thực hiện vai trò quan sát viên đối với bầu cử. Và cả OSCE, cả EU, đồng thời cả từ SNG sẽ không tới quan sát cuộc bầu cử này”, – bà Betsa tuyên bố.

Bà Betsa lưu ý rằng, nếu bầu cử vào Hạ viện quốc gia Nga sẽ được tiến hành trên lãnh thổ Crimea mà họ chiếm đóng thì  nó (bầu cử và Hạ viện Duma, -ND) sẽ trở thành bất chính thức (bất hợp pháp/non-legitimus).

“Như các bạn biết, chúng tôi đã gửi công hàm chống đối LB Nga với điều kiện không tiến hành bầu cử ở Ukraina và cả trong các cơ quan lãnh sự, ngoại giao của Nga, bởi vì thực tế cuộc bầu cử này là một hần của cuộc xâm lược chống Ukraina mà Nga tiến hành.  Thực tế nỗ lực này là hợp thức hóa cuộc chiếm đóng, thôn tính bán đảo Crimea bất hợp pháp bởi nước Nga. Chúng tôi đã kêu gọi Nga và đòi không tiến hành bầu cử, bởi nó liên quan tới chủ quyền của Ukraina.

Chúng tôi một lần nữa kêu gọi các cộng sự của chúng ta gia tăng áp lực và đòi không thừa nhận cuộc bầu cử như vậy, nếu nó quả thực sẽ xảy ra, bởi vì nó là bất hợp pháp, không đáng giá và không có một hậu quả pháp lý nào, bởi vì nó được tiến hành trên lãnh thổ của nhà nước khác.

Chúng tôi đồng thời kêu gọi các cộng sự gia tăng áp lực lên nước Nga để không tiến hành bầu cử như thế, do điều này đặt ra sự nghi vấn về tính tính hợp pháp của hạ viện Duma quốc gia Nga”, – bà đại diện bộ ngoại giao Ukraina viết.

Lưu ý rằng, tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã giao cho bộ trưởng ngoại giao thông báo cho Moskva về sự bất khả thi cuộc bầu cử Nga trên lãnh thổ Ukraina.

Đến lượt mình Quốc hội Ukraina kêu gọi các nghị viện trên thế giới không thừa nhận tính hợp pháp bầu cử Hạ viện Nga do họ tiến hành trên lãnh thổ bán đảo Crimea thuộc Ukraina.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề