Bộ năng lượng và các nhà buôn sản phẩm dầu phải có phản ứng với sự giảm giá dầu trong vòng hai tuần tới, phụ thuộc cơ bản và tỷ giá Hrivnia với đô la. Trong cuộc họp của bộ trưởng năng lượng Demchisin với các nhà buôn dầu chủ chốt việc này đã được thỏa thuận. Bộ trưởng lưu ý rằng người tiêu dùng phải cảm nhận được sự giảm giá dầu mỏ trên thị trường thế giới.

“Đại diện cac Cty cung cấp xăng và dầu Diezel nhấn mạnh rằng sự phân tích có thể tiến hành chỉ sau khi kết thúc tháng 1 là tháng thường xuyên giảm sút khối lượng bán ra và sau khi nhập khẩu hàng nguyên liệu mới”, – trong thông báo nói.

Các nhà buôn dầu lưu ý tới cơ cấu giá xăng trong đó thuế và thuế đặc biệt chiếm trên một nửa giá trị, vì thế giảm giá của nó không hoàn toàn tương xứng với sự giảm giá dầu thô.

“Bộ trưởng ủng hộ sáng kiến công bố thường xuyên trên các báo công khai giá chỉ thịc nhiên liệu và cơ cấu của nó để sao cho các thành phần giá xăng rõ ràng tối đa và dễ hiểu. Để làm điều đó sẽ có một nhóm phân tích, tư vấn thường xuyên tại bộ năng lượng, Cục ngân khố và NBU”, – bộ năng lượng cho biết.

“Bộ sẽ theo dõi chính sách giá của các Cty, khi cần thiết phân tích thì mời ủy ban chống độc quyền Ukraina để sử dụng những công cụ hữu hiệu. Cuộc gặp gỡ tiếp theo được dự định vào tuần sau”, – trong thông báo nếu rõ.

Ukrainska Pravda

»Cùng chủ đề