Nếu như không phải nhập khẩu khí đốt thì đô la có giá 18,5uah, thủ tướng Ukraina Vladimir Groisman tuyên bố. Trong kế hoạch của chính phủ có việc từ chối nhập khẩu khí đốt trong vòng 3-5 năm tới.

“Gần đây tôi có đọc được bản phân tích cho thấy rằng, nếu như Ukraina khai thác khí đốt của mình chứ không phải mua và nhập khẩu khí đốt thì đô la đã có giá 18,5uah. Hãy hình dung mức độ ảnh hưởng của yếu tố này tới nền kinh tế Ukraina sẽ như thế nào?”, – thủ tướng nói với TTX Ukrinform.

Theo lời của thủ tướng, Ukraina sẽ trở thành một quốc gia không phụ thuộc về năng lượng trong 3-5 năm tới.

Lưu ý rằng, vào cuối năm 2016 HĐBT đã thông qua quan điểm phát triển ngành khai thác khí đốt Ukraina tới năm 2020. Kế hoạch này tiên liệu gia tăng khối lượng khai thác khi đốt tới sản lượng 27 tỉ mét khối một năm, điều này cho phép bảo đảm được nhu cầu khí đốt của đất nước.

Nguồn: Fakty