Kính gửi: – Đại Sứ quán nước CHXHCNVN tại Ukraina

                            – Ban Công tác Cộng đồng Sứ quán Ukraina

                            – Các Hội đoàn người Việt Nam tại Ukraina

 

Thay mặt HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI (HLLVNVNONN), tôi xin trân trọng gửi tới lãnh đạo Đại Sứ quán Nước CHXHCNVN tại Ukraina, Ban Công tác Cộng đồng Sứ quán Ukraina, Hội người Việt Nam tại Ukraina, các cơ quan đoàn thể và Hội, đoàn cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina lời chúc mừng năm mới và lời chào trân trọng nhất.

Trong suốt chiều dài lịch sử, Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài cũng luôn hướng về quê hương, đất nước. Nhiều năm qua, chúng tôi nhận thấy các hoạt động văn hóa, xã hội của người Việt Nam tại Ukraina đã đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng, tạo dựng được hình ảnh đẹp về dân tộc Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Mong ước luôn được gắn bó với truyền thống dân tộc, được thắt chặt mối dây liên lạc với dòng máu cha ông ngày càng trở lên mạnh mẽ. Hiện nay, HLLVNVNONN cùng với Ban vận động Dự án NGÀY QUỐC TỔ VIỆT NAM TOÀN CẦU, đang thực hiện các bước đi nhằm mục tiêu thống nhất tổ chức Ngày Giỗ tổ Hùng Vương cho người Việt Nam trên toàn thế giới. Đây là một Dự án mang tính xã hội cao, góp phần thực hiện sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc, cũng như góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Chúng tôi được biết, trong rất nhiều năm qua, nhiều Cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới đã tổ chức Ngày Giỗ Tổ (ngày 10/3 Âm lịch) một cách long trọng, trong đó có Cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina. Đây là tiền đề rất quan trọng để trong thời gian tới Ban Vận động Dự án NGÀY QUỐC TỔ VIỆT NAM TOÀN CẦU cùng phối hợp với Cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina tiến hành thực hiện việc tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu một cách hệ thống, bài bản, quy mô và thường niên.

Trên tinh thần đó, chúng tôi trân trọng đề nghị Đại Sứ quán nước CHXHCNVN tại Ukraina, Ban Công tác Cộng đồng Sứ quán Ukraina, Hội người Việt Nam tại Ukraina và các tổ chức trong cộng đồng tại Ukraina phối hợp để tổ chức Lễ GIỖ TỔ VUA HÙNG vào dịp 10/3 (Âm lịch), theo một kịch bản phần Lễ chung và phần Hội cũng như thời gian cử hành lễ vào ngày gần nhất, trước hoặc sau 10/3 Âm lịch, tùy theo điều kiện cụ thể của mỗi nước. Chúng ta sẽ phối hợp với các phương tiện báo chí – truyền thông trong và ngoài nước để phản ánh sự kiện này, nhằm giới thiệu hình ảnh cộng đồng người Việt trên khắp thế giới đến người dân Việt Nam trong và ngoài nước và bạn bè quốc tế.

Đây là sự nghiệp chung của đất nước, được Nhà nước Việt Nam, các cơ quan ban ngành trong nước và cộng đồng kiều bào Việt trên khắp thế giới hết sức quan tâm. Vì vậy, chúng tôi rất mong Đại sứ quán cũng như các Quý Hội đoàn tạo điều kiện tổ chức Ngày kỷ niệm ý nghĩa này, góp phần vào việc củng cố mối quan hệ giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và nước sở tại nhằm nâng cao vị thế của dân tộc và cộng đồng người Việt trên trường quốc tế.

Chúng tôi, xin gửi kèm đây:

  1. Kịch bản chương trình NGÀY QUỐC TỔ VIỆT NAM TOÀN CẦU
  2. Bài Tế Lễ
  3. Mẫu tượng thờ Vua Hùng
  4. Mẫu Lễ phục Chủ lễ

            Mọi chi tiết xin Quý vị vui lòng liên hệ với Ban Vận động dự án: TS. Đinh Thị Xuân Hòa (Thư ký), Mobile/Viber: (0084) 904 124 942, Email: ngayquoctotoancau@gmail.com

         Đồng thời,  xin Quý vị liên hệ với Người phụ trách trực tiếp đầu mối phía Ukraina: GS. Nguyễn Huy Hoàng, Mobile/Viber: +7 966 3430 988Email:ngoanhlai@bk.ru

 

                           Xin trân trọng cảm ơn !

  T/M HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI VÀ BAN VẬN ĐỘNG DỰ ÁN NGÀY QUỐC TỔ VIỆT NAM TOÀN CẦU

                                                             Chủ tịch  Đại sứ Nguyễn Phú Bình

Nơi nhận:

 – Đại Sứ quán nước CHXHCNVN tại Ukraina

 – Ban Công tác Cộng đồng Sứ quán Ukraina

– Hội người Việt Nam tại Ukraina

– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

– Bộ Văn hóa  Thể thao và Du lịch

– Bộ Truyền thông và Thông tin

– UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài

– Lưu VP Hội và Ban Vận động dự án

 

 

»Cùng chủ đề