Nhà báo, nhà thơ, Đại tá Hồng Thanh Quang phó tổng biên tập báo công an nhân dân, làm trưởng ban giám khảo cuộc thi viết về doanh nhân và công tác cộng đồng. Chúng tôi xin giới thiệu Vi Đi Ô để bạn đọc theo giõi.

BBT

»Cùng chủ đề