Ngày 21 tháng 11 ở Ba Lan sẽ kỷ niệm 5 năm ngày bắt đầu Cách mạng phẩm giá ở Ukraina (21 tháng 11 năm 2013). >>Укринформ.

Trong chương trình Lễ kỷ niệm sẽ có các chính trị gia phát biểu, nói riêng là ĐBND EU Mikhal Boni, cựu đồng chủ tịch nhóm tư vấn ủng hộ cải cách ở Ukraina Baltserovich, đại sứ Ukraina ở Ba Lan Andrey Deschitsa và nhiều chính trị gia khác.

Ngoài ra, cao ủy Eu về chính sách mở rộng và láng giềng Iohan Han cũng sẽ đọc diễn văn qua cầu truyền hình.

Đây sẽ là biểu tượng tình đoàn kết của nhân dân Ba Lan đối với Ukraina, tưởng nhờ những người đã khuất ở quảng trường trung tâm Kyiv vì một nền độc lập, một Ukraina Châu Âu.

Lưu ý rằng, hồi tháng 2 năm 2018 đã có khoảng 10 người Nga tới trước cửa Lãnh sự quán của Ukraina ở Sankt-Peterbourg  để đặt lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất trên quảng trường ở Kyiv.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề