Bộ trưởng nội vụ Ukraina Arsen Avakov đã giới thiệu người thừa quyền lãnh đạo cảnh sát quốc gia. Phòng báo chí Cảnh sát quốc gia đưa tin.

Ông Vadim Troian, phó cục trưởng cảnh sát quốc gia được cử giữ quyền cục trưởng cảnh sát quốc gia Ukraina. Ông bộ trưởng đã ký sác lệnh và giới thiệu với các cán bộ cấp cao trong cục cảnh sát và bộ nội vụ.

“Nhiệm vụ của cảnh sát quốc gia thì cũng như vậy. Đó là tiếp tục cải cách, tuyển chọn cán bộ biên chế một cách đầy đủ, đồng thời thực hiện nhiệm vụ mà HĐBT đặt ra: phá các vụ án”, – ông Vadim Troian nói kh nhận chức vụ mới.

Lưu ý rằng, ngày 14 tháng 11 bà Dekanoidze đã tuyên bố từ chức. Bà làm việc trên cương vị cục trưởng cảnh sát quốc gia từ ngày 4 tháng 11 năm 2015. HĐBT đã đồng ý sa thải bà Dekanoidze theo yêu cầu cá nhân.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề